733 330 090
Kamilla Łubińska - ZnanyLekarz.pl
Psycholog
Kamilla Łubińska
"Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło
wtedy dopiero wszystko się zaczyna"
ks. Jan Twardowski
Cennik i regulamin
Data dodania: 2018-11-21 12:08:24

 

 

 

KONSULTACJA / TERAPIA CZAS TRWANIA CENA
INDYWIDUALNA 50 minut 120,00 zł
DZIECI / MŁODZIEŻY 50 minut 120,00 zł
PAR / MAŁŻEŃSTW  50 minut  140,00 zł
RODZINNA    60 minut  150,00 zł

 

 

Forma płatności: GOTÓWKA.

W przypadku odwoływania wizyty, proszę to zrobić do godziny 15.00 dnia poprzedzającego spotkanie telefonicznie lub wiadomością SMS (tel. 733-330-090).

Nieodwołanie wizyty w tym terminie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty. 

Spóźnienie na umówione spotkanie wliczane jest w czas trwania konsultacji/terapii, bez możliwości przedłużania. 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

I. Informacje ogólne

 1. Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny mieści się pod adresem: 07-200 Wyszków, ul. Centralna 44 (GAB.  NR  5 )

 2. Usługi psychologiczne w gabinecie świadczy psycholog mgr Kamilla Łubińska

 3. W zależności od potrzeb  usługi psychologiczne oferowane w gabinecie mogą dotyczyć: konsultacji psychologicznej, poradnictwa psychologicznego , terapii / rehabilitacji psychologicznej,   wsparcia psychologicznego, psychoedukacji  lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.

 

II. Klienci

 1. Umówienie się Klienta na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do zapoznania z nim i jego przestrzegania.

 2. Klientem jest osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia oraz opiekun prawny Klienta niepełnoletniego.

 3. Wizyty odbywają się na zlecenie Klienta pełnoletniego lub opiekunów prawnych Klientów niepełnoletnich (w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia obowiązuje „podwójna zgoda”).

 4. Psycholog nie jest zobowiązany do prowadzenia medycznej historii choroby i leczenia, dlatego nie wydaje się skserowanej dokumentacji  Klienta. Na życzenie Klienta wydaje się jedynie   odpłatną opinię psychologiczną lub zaświadczenie.

III. Wizyty

 1. Czas trwania wizyty to 50 minut.

 2. W przypadku spóźnienia się Klienta, czas wizyty nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana.

 3. Płatności za wizyty regulowane są gotówką na miejscu.

 4.Klient ma prawo zrezygnować/przełożyć  wizytę telefonicznie lub wiadomością sms na nr tel. 733-330-090,

 nie  później niż 24 godziny przed umówionym spotkaniem, a w przypadku sesji poniedziałkowych do piątku

 do godz. 19.00.

 5. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie skutkować  będzie koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty za zarejestrowaną i nieodwołaną wizytę. Płatność nastąpi gotówką     lub na wskazane konto.

 6. W przypadku Klientów pierwszorazowych  wysyłane  będą wiadomości sms z prośbą o potwierdzenie terminu zaplanowanej wizyty.

 7. W przypadku braku potwierdzenia terminu spotkania, wizyta zostaje anulowana i czas ten zostanie udostępniony kolejnym osobom oczekującym na termin u specjalisty.

 

IV. Zobowiązania rodziców i opiekunów Klientów niepełnoletnich

 1. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Klienta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go z gabinetu psychologicznego.

 2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem psychologicznym (w poczekalni, na terenie budynku) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Klienta.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych i poświadczyć jego akceptację w formie pisemnej.

2. Brak pisemnej akceptacji warunków zawartych w regulaminie świadczenia usług psychologicznych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług psychologa.

3.Każdy klient ma dostęp do zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej www.twojpsycholog.com.pl  oraz w gabinecie psychologicznym.